ŻYĆ I OWOCOWAĆ

Znajduje to potwierdzenie w wyraźnie określonych czy­nach inspirowanych przez uczuciową więź z narodem, znajduje wyraz w jednostkowej samoświadomości po­zwalającej dojrzeć w sobie cząstkę narodu i pojąć zna­czenie oraz treść owego uczucia, nadać mu uzewnętrz­nione postacie, odnaleźć dlań realne odniesienia.Literatura polska zawsze dawała wyraz przeświad­czeniu, że umiłowanie ojczyzny jest wewnętrzną po­trzebą człowieka, że uczucie to jest zdrojem, z którego wypływają nie tylko inspiracje znaczących dla kraju czynów, ale i podniety aktywności nadającej jednostko­wemu istnieniu poczucie satysfakcji, wartości i sensu, pozwalającej żyć owocnie i niejako uczestniczyć w prze­szłości, teraźniejszości i przyszłości narodu. Pisał wszak Adam Mickiewicz: „Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdro­wie!” Pisał o obecności ojczyzny w życiu i uczuciach jednostki Stefan Żeromski: „Ciebie jedną kocham, cu­downa moja ziemio rodzinna”, a także: „Ojczyzna to sa­mo życie. Jak krew bije w tętnach, jak serce w pier­siach uderza, jak myśl w mózg przepływa — tak w nas żyje ojczyzna”.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)