ZESPOLENIE SPOŁECZNE

Występujące zaś w zespoleniu społeczne dzia­łanie i poczucie więzi z ludźmi jest zdrojem poczucia wartości i sensu indywidualnego istnienia. Zbiorowe, solidarne działanie, podporządkowane określonym war­tościom — wolności, sprawiedliwości, równości ludzi — umacnia braterskie więzi między ludźmi i prowadzi do utworzenia takiej struktury społecznej, która pozwoli wyeliminować obojętność i obcość ze stosunków miedzy ludźmi.Wprowadźmy tu dalsze pojęcia oznaczające przeciw­stawne typy postawy życiowej jednostki wobec innych ludzi, a współbrzmiące z pojęciami stosowanymi dotąd dla określenia tej postawy.Egoizm, zgodnie z powszechnym przekonaniem, po­lega na zabieganiu wyłącznie o dobro i pomyślność własną, na stawianiu w każdej sytuacji interesu włas­nego nad dobro innych ludzi i społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)