WYSOKA KULTURA SPOŁECZEŃSTWA

Sposób ten to wzrastająca jakość wytwarzania — jakość jego organizacji i efektów. To wysoka kultura społeczeń­stwa i jednostek. To charakter współżycia ludzi, ich po­stawy, charakter łączących ludzi więzi. Powiadają niektórzy, iż walka narodu polskiego w czasie wojny — o swój byt i miejsce w świecie — by­ła walką szlachetną, walką o wolność, w pełni przeto uzasadnioną, przeciwstawny natomiast charakter mają jakoby współczesne wysiłki zmierzające do zapewnie­nia Polsce właściwego miejsca między narodami. Wy­siłki te bowiem, według tych mniemań, wiążą się z chę­cią uzyskania określonych korzyści ekonomicznych, wiążą się z międzynarodową rywalizacją gospodarczą, wikłają nas w międzynarodowe prawa rynku, ma któ­rym trzeba stosować zasady korzyści, nie tylko zaś wzniosłe zasady współpracy i bezinteresowności itp.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)