WYCHOWANIE I TOLERANCJA

Omawiane dotąd kwestie są blisko spokrewnione z od­dzielną już w istocie i niezwykle rozległą kwestią wy­chowania społecznego. Często zresztą kwestia ta jest traktowana jako kwestia samowychowania społecznego, dla podkreślenia jego ciągłości, powszechnego charakte­ru tworzenia wartości moralnych i świadomego udziału w nim ludzi. Na jeden z aspektów procesu samowycho­wania wskazy wał Herbert Spencer w słowach: „Będzie­my (musieli dbać o nasze wyższe wychowanie w tym samym czasie, gdy wychowujemy nasze dzieci”.Dwie sprawy cząstkowe zasługują tu na uwagę. Po pierwsze — że kontakt jednostki ludzkiej ze społecznie obowiązującymi regułami i wartościami moralnymi na­stępuje właśnie w wyniku oddziaływań wychowaw­czych One pozwalają jednostce poznać, pojąć i przy­swoić sobie system norm i wartości jako podstawę wła­snej refleksji, wyborów, poszukiwań.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)