WIĘŹ Z NARODEM

Pośród wielu rodzajów miłości, o których dotychczas mówiliśmy, szczególne miejsce zajmuje uczucie zespala­jące jednostkę z narodem, z ojczyzną. Nie miejsce tu, by szerzej omawiać złożone pojęcia narodu, ojczyzny i patriotyzmu, analizować historyczne formy i prze jawy patriotyzmu lub jego współczesną treść, jaką zyskuje w społeczności socjalistycznej. Ograniczymy się jedynie do spraw dotyczących bezpośrednio uczucia wyrażają­cego stosunek jednostki do narodu i ojczyzny, jego spo­łecznych i jednostkowych znaczeń i konsekwencji.Przede wszystkim zwróćmy uwagę na niektóre właś­ciwości tego uczucia. Zaliczyć do nich można jego wiel­ką siłę oraz to, że obejmuje i jednoczy wielkie grupy ludzi zróżnicowane pod wielu innymi wzgięda- ;mi i skłania je do jednolitego działania.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)