WIEK I WSPÓŁŻYCIE LUDZI

Jak w każdym wypadku złożonego zagadnienia współ­życia ludzi, tak i tej dziedziny dotyczy wiele obiego­wych stereotypów, opinii uogólniających, nie zawsze potwierdzanych i zasadnych. Do takich zaliczyć zwłasz­cza można — często lansowaną w zachodniej literatu­rze naukowej i publicystycznej, zwłaszcza socjologicz­nej i pedagogicznej — koncepcję podstawowego kon­fliktu pokoleń. Koncepcja ta absolutyzuje — ujmując rzecz ogólnie — różnice i sprzeczności kulturowe mię­dzy pokoleniami, podnosi je do rangi podstawowego konfliktu i prawa rozwoju społecznego. Tym samym wyolbrzymia ona sprzeczności biologiczno-kulturowe w życiu społecznym, mitologizuje je i nadaje im sata­niczny charakter, nie dostrzegając klasowych przecz- ności społecznych, zwłaszcza ekonomiczno-politycznych.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)