W SFERZE ZOBOWIĄZAŃ

Występuje on i w sferze elementarnych zobowiązań między ludźmi. Jest to zjawisko raczej powszechne i w naszym życiu spo­łecznym. Złożyło się na to wiele przyczyn, m. in. to, że ruch socjalistyczny prowadził od początku swego istnie­nia walkę o prawa człowieka do życia godnego, o prawa mas pracujących do pracy, chleba, o prawo narodów do samostanowienia. Znosząc zastany świat ruch ten atakował istniejące w nim ograniczenia wolności ludzi pracy, akcentując zarazem ich obowiązek solidarności wzywając ich do walki zmieniającej kształt świata Do­piero jednak warunki stabilizacji życia społecznego a wraz z tym wzrastające zaspokajanie ludzkich rosz­czeń, realizacja uprawnień ludzkich związana z roz­wojem sprawiedliwych, socjalistycznych stosunków społecznych powodują, że do coraz większej rangi ura­stają i powinności ludzi wobec społeczeństwa, jego pań­stwowej organizacji, innych jednostek.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)