W KRĘGU PRZECIWIEŃSTW

Można w tym miejscu wszczynać dyskusje, czy pa­triotyzm należy sprowadzać jedynie do sfery uczucio­wej (czego cytowany autor, rzecz oczywista, nie robił), czy też zawiera on i inne elementy składowe. Oczy­wiście, jak w innych wypadkach, tak i w tym — a mo­że nawet zwłaszcza w tym — uczucie wymaga wspar­cia ze strony rozumu. Dzięki niemu miłość ojczyzny ucieleśnić się może w społecznie pożądanym działaniu, uwzględniającym realne warunki, sytuacje i potrzeby.Podobnie rozstrzygać można wznawiane wciąż spory kształt współczesnego patriotyzmu. Przedmiot tych sporów daje się zredukować do ‚podstawowego pytania: czy obecnie miłość do ojczyzny ujawniać się powinna nadal jedynie w gotowości do oddania za nią krwi życia, czy też miłość ta wyraża się najpełniej w twór­czej pracy sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi kraju?

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)