W KAŻDYM WYPADKU

W każ­dym z tych wypadków dobro jednych realizowane jest kosztem drugich. Ponadto wskazuje się na indywiduali­styczny w istocie charakter altruizmu — przedmiotem troski i zabiegów jednych jednostek jest tu jedynie indywidualne dobro innych jednostek, nie zaś cele ponadindywidualne (np. wolność narodu, rozwój i pozycja kraju itp.). Jeśli więc egoizm stawia dobro jednostki nad dobrem ogólnym, to altruizm polega na traktowaniu jedynie dobra innych jednostek wyżej od własnego. W warun­kach stałej sprzeczności interesów praktyczne zwycię­stwo odnosi zasada egoizmu, podczas gdy altruizm jest jedynie cechą postępowania nielicznych jednostek, a samo hasło altruizmu służy często maskowaniu rze­czywistego stanu rzeczy.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)