USTALENIE ROZWIĄZANIA

Nie można więc powiedzieć, jak należy się w danej sytuacji zachować, co najwyżej można mówić — i to nie zawsze — jak należało się zachować, a więc w stosunku do przeszłości, gdy znane są już wszelkie konsekwencje określonych rozwiązań. Wybór w sytua­cjach konfliktowych najczęściej nie daje się też spro­wadzić do rachunku „matematycznego” — tyle dóbr narażamy, a tyle chronimy; w moralności rzadko kiedy rachunek taki jest możliwy. Czy jednakże z faktu, iż niepodobna za nikogo usta­lić „obowiązującego” rozwiązania, wynika, że nie spo­sób formułować żadnych generalnych dyrektyw odno­szących się do wyborów w sytuacjach moralnego kon­fliktu? Wydaje się, że dyrektywy takie można racjo­nalnie określić.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)