UPŁYW CZASU

Niesie on często konieczną a zarazem świa­domą rezygnację, świadomość ostatecznego rachunku, w którym bilans dokonań przeplata się z widokiem miejsc pustych na filmowej taśmie życia, w którym po­tęguje się świadomość czasu przemian i przemijania. Upływ czasu jednostkowego istnienia, dostrzegalny w skali społecznej w strukturze pokoleń, zawiera zresz­tą swoisty paradoks. Jest nim krańcowa rozbieżność su­biektywnych pragnień i obiektywnych procesów — mię­dzy niecierpliwym oczekiwaniem na to, co ma nadejść lub urzeczywistnić się w określonym momencie, a speł­nieniem się, które oznacza jednocześnie niekorzystną zmianę proporcji między czasem przeszłym i przyszłym.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)