UCZUCIOWA WIĘŹ Z NARODEM

Przeczy natomiast miłości do ojczyzny zwyrodniała postać więzi uczuciowej z narodem, określana mianem nacjonalizmu lub szowinizmu narodowego. Tę postać fałszywej więzi uczuciowej z narodem można porówny­wać z egocentryzmem, z wyniosłością i poczuciem wyż­szości w stosunku do innych ludzi, z odgradzaniem się od nich, z okazywaniem im lekceważenia i pogardy. Za­wiera ona nieuchronnie nienawiść do innych narodów, agresywne wobec nich nastawienie.Nie przezwycięża jednak nacjonalizmu znana od wie­ków, a lansowana zwłaszcza współcześnie koncepcja kosmopolityzmu — „obywatelstwa światowego”, czy­niącego z jednostki ponadnarodowy egzemplarz „gatun­ku ludzkiego”. Podziały i przynależności narodowe nie są bowiem urojeniem, lecz historycznym faktem, a słusznie pojęta miłość do swego narodu w niczym nie uszczupla poczucia więzi z całą ludzkością.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)