UCZUCIE MIŁOŚCI DO OJCZYZNY

Oczywiście wszystkie te pojęcia — i syntetyzujące je pojęcie ojczyzny — można odbarwić i pozbawić jakiej­kolwiek treści. Wyzbyte znaczenia można je odbijać jak piłki — puste, sparciałe, nie uderzające w żadne .struny naszych instrumentów doznawania, odczuwania, reago­wania. Można tych pojęć używać jako frazesów, w spo­sób fałszywy, obłudny i zakłamany, można ioh nad­używać, dla sprzecznych z ich treścią celów.To wszakże nie jest w stanie zaprzeczyć, iż tak, jak faktem jest ojczyzna, naród i jego historia, jego trwa­nie i zbiorowy los stanowiących go jednostek, tak rze­czywistością jest miłość do ojczyzny i wszystko, co mi­łość ta zdolna jest zrodzić. Nie jest to w stanie zaprze­czyć, że uczucie miłości do ojczyzny jest własnością mas społecznych, następujących po sobie pokoleń, że uzewnętrznia się ono m. in. w przywiązaniu do rodzin­nej ziemi.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)