SZTAFETA POKOLEŃ

W publicystyce można często było napotkać, obok rozmaitych oskarżeń młodego pokolenia, także stwier­dzenia, iż jest ono zagubione, nie może znaleźć swego miejsca, zorientować się w złożonej strukturze wartości. Opinie te prowadziły do konkluzji, iż młodzież oczekuje jednoznacznych rozstrzygnięć danych jej przez po­przedników, co nakłada na nich obowiązek jednostron­nego oddziaływania. Oczywiście, młode pokolenie z natury rzeczy jtodlega wychowaniu przez starsze. Rzecz jednak w tym, jaki stopień aktywności i zaangażowania w kształtowaniu siebie osiąga ono wchodząc w sferę nacisków oddziały­wań kulturowych. Rzecz w tym, mówiąc ogólnikowo, czy starsze pokolenie nie zabija owej aktywności i za­angażowania pokolenia młodego, a zarazem, czy licząc na jego aktywność, nie rezygnuje z odpowiedzialności za jego oblicze.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)