Starzenie się komórek

Komórki jaja płodowego są młode i „nie zróżnicowane”. Dzięki informacjom zawartym w j ądrze komórkowym stopniowo się różnicują, „specjalizują”, by stworzyć tkanki o swoistych właściwościach, a następnie narządy.  Komórki krwi mają szczególny charakter. Krwinki czerw ne nie posiadają jądra i żyją tylko około 120 dni. Następnie ul gają zniszczeniu, przede wszystkim w śledzionie. Co dzieje się w starzejącej się komórce? Zespół nieprawidł wości strukturalnych i czynnościowych wywołujących starz nie się i śmierć komórek jest jeszcze słabo rozpoznany. Zesp reakcji chemicznych umożliwiających życie komórki wydaje s ulegać stopniowej degradacji. Enzymy komórkowe przestą spełniać swoją rolę, co powoduje zwolnienie metabolizmu w wnątrzkomórkowego. Błona komórkowa traci sprężysto i zdolność regulowania wymiany z otoczeniem. Równocześnie komórka ulega odwodnieniu. Wokół komórki nieprawidłowo rozwija się tkanka łączna  „podporowa”. Wytwarza ona więcej sztywnego kolagenu n giętkiej elastyny, co przyczynia się do usztywnienia komórek. Opisane zmiany obejmują prawie wszystkie komórki, chi błędne byłoby stwierdzenie, że spowodowane są one jedyn starzeniem, a nie na przykład innymi czynnikami uszkadzającymi czy chorobami.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)