SAMOTNOŚĆ I WSPÓLNOTA

Charakter uznawa­nych w danym środowisku zasad współżycia i praktycz­ne zachowanie się ludzi wobec siebie zależy jednak w decydującym stopniu od charakteru istniejących sto­sunków klasowych. W sferze tych stosunków domino­wać może atmosfera współpracy, przyjaźni i wzajemnej pomocy lub wynikająca z nierówności społecznej kon­kurencja, dążenie do uzyskania celów jednych klas kosztem innych, wyzysk.W warunkach podziałów i sprzeczności klasowych również i stosunki między jednostkami ludzkimi pełne są konfliktów i wzajemnej niechęci. Tam, gdzie pro­dukcji materialnej towarzyszą sprzeczności interesów poszczególnych klas, nierówność klasowa, gdzie celem produkcji staje się osiągnięcie zysku — tam i w stosun­kach między jednostkami dominuje nietolerancja, bez­względność silniejszych, upokorzenie słabszych.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)