ROSZCZENIA I POWINNOŚCI

Uzasadnienie to zaś wiąże się z bardzo podsrtaswową kwestią — z pogranicza refleksji ogólnofilozofdcznej i etycznej —dotyczącą sto­sunku, jaki zachodzi między wolnością a moralnością, ściślej — moralnymi obowiązkami człowieka. Problem tego stosunku stanowi przewodni motyw w naszych rozważaniach. Chodzi w nim o to, czy prze­strzeganie obowiązujących w danej społeczności reguł wzorów moralnych nie oznacza ograniczenia wolności jednostki ludzkiej, czy wolność zakłada rezygnację z tych reguł i postępowanie na zasadzie pełnej dowol­ności, nie krępowane i nie ograniczane moralnymi re­glamentacjami. Wiele współczesnych kierunków ideo­wych — m. in. ruch hippisów — przyjmuje rozwiąza­nie, zgodnie z którym odrzucenie wszelkich utartych uznawanyćh za obowiązujące zasad i norm postępo­wania jest właśnie warunkiem prawdziwego i pełnego wyzwolenia się człowieka.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)