REALIZACJA NADZIEI

Człowiek nie może zrealizować swych nadziei i marzeń, jest przeraźliwie samotny, pła­ska rzeczywistość istnienia napełnia go bezmierną pust­ką, jedyna wyraźna droga prowadzi go do grobu. Jest to atmosfera wielkiej beznadziejności życia człowieka ska­zanego już u początków istnienia na samotność i nicość. Poglądy takie i cała atmosfera, w jakiej one się utrzy­mują, mają szczególnie bogatą pożywkę w pewnych in­terpretacjach skutków, jakie rodzi współczesny postęp techniczny, rewolucja naukowo-techniczna. Podkreśla­ją one; atomizację ludzi jako wynik rozwoju cywilizacji, utrwalanie się między nimi barier uniemożliwiających wzajemne zrozumienie i solidarność. Do obiegowych w języku współczesnym, zwłaszcza w literaturze za­chodniej, należą określenia: „samotny w tłumie”, „znie­czulica — chorobą naszej cywilizacji” itp.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)