PYTANIE O GRANICĘ

Pytanie o ową granicę uznać można za tzw. pytanie źle postawione. Nie ma bowiem wolności absolutnej. Problem natomiast rzeczywiście w tym, by zachować realną, ludzką wolność i nie stać się „kółkiem w maszy­nie”, będąc zarazem w pełni świadomym uczestnikiem współżycia społecznego. Dojrzałość moralna człowieka polega zaś między innymi — w warunkach społecznych, w których nie ma nie dających się pogodzić sprzecz­ności interesów klas społecznych — na umiejętności harmonizowania swych dążeń i roszczeń z obowiązują­cym społecznie systemem norm i przepisów. Może temu sprzyjać świadomość, że owe normy i przepisy nie stoją na straży abstrakcyjnych wartości, lecz są wyrazem realnych potrzeb ludzi, także i potrzeb indywidualnych jednostki, która obawia się konfliktu między swymi roszczeniami a potrzebami i roszczeniami zbiorowości, wyrażonymi w obowiązujących regułach społecznego współżycia.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)