PUNKT WYJŚCIA ANALIZ

Człowiek nie jest samotny, jego los bowiem, jego dobro uwarunkowane są społecznie. Jednostka jest twórcą własnego losu — tworzy go jed­nak w określonych warunkach społecznych i we współ­pracy z innymi jednostkami. Swój los i swoje dobro realizuje ona w społeczeństwie, wraz ze społeczeństwem i poprzez działalność społeczną.Punktem wyjścia wszelkich analiz i propozycji do­tyczących postawy człowieka wobec zbiorowości jest tu więc uwzględnienie jego społecznych uwarunkowań i powiązań, niwelujących samotność i napełniających życie zrozumiałymi treściami. W ten sposób wartości przyjaźni i solidarności — pozostaniemy przy tych określeniach symbolizujących pozytywne więzi łączące ludzi — zespalają się z wartością zbiorowego działania, społecznej praktyki, na którą składa się produkcja, na­uka, tworzenie dóbr kulturalnych, działalność politycz­na itd.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)