PRZY RACJONALNYM UJĘCIU

Tymczasem przy ra­cjonalnym ujęciu sprawy wychowanie ma kształtować nastawienia i postawy — generalizując — nie wbrew warunkom społecznym, lecz zgodnie z nimi, uwzględ­niając realne ‚potrzeby i tendencje rozwojowe. W ten sposób warunki kształtują człowieka nie wprost, lecz poprzez wychowanie stanowiące filtr nagromadzonego doświadczenia społecznego i wyrażających je wartości życia oraz reguł zachowania. Jedno wszakże racjonalne i zasadne zastrzeżenie ograniczające należy zgłosić pod adresem wychowania, a ściślej wychowawczego oddziaływania środowiska, je­go wychowawczej presji na jednostkę. Zastrzeżenie to można wyrazić w postaci zasady tolerancji. Mo­ralność nie jest ani prywatną sprawą jednostki, ani też nie przeczy jej wolności. Nie przeczy jej ani społeczny rodowód reguł moralnych, ani idh akceptacja przez jed­nostkę ludzką.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)