PRZEKAZYWANIE SYSTEMU

Po wtóre — że przekazywanie tego systemu, a wraz z nim całego bo­gactwa kulturowego ludzkości, jest moralnym obowiąz­kiem i starszych pokoleń wobec pokoleń wstępujących w życie. Można tu odwrócić jedno z poprzednich stwier­dzeń i powiedzieć, że tak, jak obowiązkiem nowych po­koleń jest zmiana i wzbogacanie zastanej kultury, tak Obowiązkiem pokoleń starszych jest przekazywanie już osiągniętego dorobku danego narodu, społeczeństwa. Można jednakże w stosunku do wychowania zgłaszać zastrzeżenia już nie z pozycji obrony absolutnej wol­ności, którą wychowanie rzekomo ogranicza lub niwe­czy, lecz z pozycji poznania jego nieskuteczności. Mówi się dzisiaj powszechnie, że nie ‚wychowanie, lecz wa­runki życia stanowią o ludzkim postępowaniu.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!