PROBLEM WOLNOŚCI

Problem wolności można rozpatrywać na wielu krzy­żujących się z sobą płaszczyznach. Mówiąc o wolności można mieć w szczególności na uwadze:Po pierwsze — stosunek między subiektywnymi dą­żeniami i działalnością ludzi a prawami rozwoju spo­łecznego, określającymi bieg historii i obiektywne re­zultaty praktyki społecznej.Po  drugie — stosunek między determinantami ludz­kiego postępowania a aktami woli, pragnieniami i dą­żeniami ludzi. Tu już nie chodzi o wolność w skali spo­łecznej, o możność kształtowania dziejów historii, lecz o każdy, także indywidualny przypadek. Pytanie o wol­ność jest w tym wypadku pytaniem o to, czy uwarun­kowania ludzkiego postępowania — biologiczne, histo­ryczne, kulturalne itp. — zapewniają, czy też niweczą wolność człowieka.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)