POZYTYWNY STRES

Oczywiście chodzi przede wszystkim o pozytyw­ny sens wspomnianej zasady — nieprzestrzeganie przez jedną ze stron (pojęcia „strona” używamy tu, rzecz jas­na, umownie) określonej reguły nie zwalnia automa­tycznie z jej stosowania strony drugiej albo postępowa­nie przez jedną Stronę niezgodne z obowiązującymi w danych warunkach historycznych regułami nie upo­ważnia automatycznie do takiego samego postępowania strony drugiej. Często więc zamiast takiej wzajemności negatywnej oczekujemy postępowania niezgodnego z narzuconą już sytuacją moralną, ale respektującego jakąś uznaną wartość. W postaci zmitologizowanej i zabsolutyzowanej oczekiwanie to znajdowało wyraz w wezwaniu: „Kto w ciebie kamieniem, w tego ty Chle­bem” lub w nakazie płacenia dobrem za zło, zwalczania zła za pomocą dobra.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)