POTĘGA UCZUCIA

Potęga uczucia wyrażającego stosunek jednostki do narodowe­go bytu znajduje wyraz zarówno w czynach indywidu­alnych, w tym i w wielkich poświęceniach i ofiarach, jak i w zobiektywizowanych efektach zbiorowego dzia­łania, w ciągłości trwania narodu, w jego historycznych osiągnięciach materialnych i kulturalnych.Uczuciowa więź z narodem i ojczyzną ze względu na burzliwe i często tragiczne dzieje podniesiona została w naszym narodzie do szczególnie wysokiej rangi. Sło­wa przysięgi składanej przez kadetów warszawskiej Szkoły Rycerskiej: „Święta miłości kochanej ojezyzny” — przez dziesięciolecia brzmiały jak narodowa in­wokacja modlitewna, a niemiecki poeta Heinrich Heine nieprzypadkowo pisał: „Jeśli ojczyzna jest pierwszym słowem Polaka, to wolność jest drugim”. Jakkolwiek więź ta nie odnosi się do konkretnych osób czy przed­miotów, lecz do ich ogółu, do całego narodu, jego histo­rii i współczesności, ma ona bardzo konkretny sens.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)