POSŁUGIWANIE SIĘ POJĘCIAMI

Posługiwaliśmy się już również pojęciami przyjaźni i solidarności między ludźmi. Warto tu podkreślić ze względu na charakter dalszych rozważań, jak dużą rolę odgrywa przyjaźń i solidarność we współżyciu rodzin­nym. Nie chodzi przy tym jedynie o współżycie ma łżon­ków czy o stosunek rodzice—dzieci, w którym wartości przyjaźni i solidarności nabierają nie tylko szczególnego znaczenia, ale i szczególnej treści. Chodzi także o współ­życie rodzeństwa w rodzinie więcej niż jednodzietnej. W tym współżyciu jednostka ludzka uczy się wszak — w warunkach choćby względnie normalnej organizacji życia rodzinnego — elementarnych zasad solidarności z innymi ludźmi, tu kształtuje się najtrwalszy rodzaj przyjaźni, jaki łączy, obok innych elementów uczucio-, wych, ludzi wyrastających na wspólnym pniu rodzin­nym, ludzi złączonych — przynajmniej przez długi czas — wspólnotą losów grupy, jaką stanowi rodzina.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)