POKOLENIA

W kręgu rozważań nad związkami i zależnościami między wartościami, uczuciami, regułami współżycia a biologicznymi aspektami życia ludzi znaleźć się też muszą uwagi na temat nieustannie odtwarzanych sto­sunków między pokoleniami. Ciągły ruch następujących po sobie pokoleń stanowi źródło wielu wewnętrznych doznań ludzi — zarówno radości, jak i niepokoju, smutków, inspiruje do reflek­sji filozoficznej, do zadumy nad losem człowieka i jego statusem w świecie. Wszak pojęcia: dzieciństwo, mło­dość, dojrzałość, starość są bardziej pojęciami filozoficznymi, moralnymi — w każdym razie zawierają różno­rodne treści społeczne — niż pojęciami czysto biologicz­nymi. Upływ czasu jest dla człowieka dostrzegalny i ma sens osobisty, związany z przeżyciami i wartościowa­niem przede wszystkim w stosunku do własnego życia, do wteisnego trwania i przemijania.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)