POD JEDNYM WARUNKIEM

Pod jednym wszakże warunkiem, że jedno­stka nie pojmuje swej wdlności jako dowolności działa­nia, że nie rości sobie praw wolności „do wszystkiego”, do fustępowania nie ograniczanego żadnymi regułami wyrażającymi prawa i wolność innych ludzi.Istnieją jednakże sytuacje, w ‚których obowiązkiem moralnym człowieka nie jest dostosowywanie się do obiegowych wzorów ‚postępowania, lecz odrzucanie ich i tworzenie nowych. Na tym zresztą polega postęp w dziedzinie moralności. Są to sytuacje, w których obo­wiązujące wzorce i reguły nie nadążają za rozwojem życia, nie odzwierciedlają nowych warunków i potrzeb, nie odpowiadają rozwojowi wiedzy o człowieku. Sytua­cje te to moralne zacofanie i wsteczniotwo, które w sto­sunku do rozwoju życia i kultury oznaczają zaprzecze­nie moralnych wartości i ideałów.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)