PATRIOTYZM

Polski socjolog, Stanisław Ossowski, pisał zaś w arty­kule O patriotyzmie: „Patriotyzm poza ojczyzną uznaje ludzkość, uznaje wszechświat, kosmopolityzm nie uzna­je ojczyzny. Dlatego te dwie teorie są sprzeczne i wy­kluczają się wzajemnie […] Wyrazu tego („patrio­tyzm” — przyp. M. M.) używamy w dwóch znaczeniach: w pierwszym — jako pewne uczucie (a może nawet wię­cej jak uczucie), zwane miłością ojczyzny, w drugim — jako pewien pogląd na stosunek człowieka do społe­czeństwa […]. To połączenie dwódh znaczeń jest zupeł­nie naturalne: uczucie patriotyzmu, stając się tzw. uczu­ciem uświadomionym, pociąga za sobą pewien świato­pogląd i z nim się ściśle kojarzy. I odwrotnie: patrio­tyzm jako pewien pogląd na świat, jako teoria etyczna, wymaga podłoża uczuciowego — miłości ojczyzny”.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)