NIETOLERANCJA

Może natomiast przeczyć człowieezeństwu i racjonalnie pojmowanej wolności zbyt daleko posunięta ingerencja w postępowanie jednostki — na­ginanie człowieka do formalnie traktowanych zasad po­stępowania.Nietolerancja — to bezwzględność w ocenie człowie­ka, nieliczenie się z jego indywidualnością i konkretny­mi przejawami życia, to potępianie jego „inności”, sa­modzielności myślenia. Tak zatem, jak obowiązMem człowieka i gwarancją wolności powszechnej jest do­strzeganie innego człowieka i spełnianie powinności mo­ralnych wobec niego, tak obowiązMem tym i gwarancją wolności jest wypływająca z założeń humanizmu tole­rancja w stosunkach z ludźmi. Wymaga ona od ludzi wysokiej, obopólnej dojrzałości moralnej.

 

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)