NAJPROŚCIEJ I NAJŁATWIEJ

Należałoby jednak wprowadzić wiele dopełnień do­tyczących czasu, miejsca, okoliczności, rodzaju poświę­cenia, by problem rozważyć względnie sensownie, uni­knąć ogólników i abstrakcyjnych rozwiązań. To samo dotyczy konkretnej formy poświęcenia się jednostki, oddania lub narażania nieodtwarzalnej wartości życia w obronie ojczyzny. Najprościej i najłatwiej jest formułować hasła miłości i życia, protestować przeciw wojnie, przeciw koniecz­ności poświęcania życia. Łatwo również przychodzi nie­którym ludziom ośmieszanie cierpienia i umierania za sprawę ojczyzny, kwitowanie drwiną idei i faktów po­święcania życia. Banalne wreszcie są stwierdzenia, iżo     wiele sensowniej jest żyć dla ojczyzny, niż umierać dla niej. Ale przecież wszystkie te hasła i stwierdze­nia — nie mówiąc o jawnych drwinach i ironicznych opiniach — brzmią niezwykle abstrakcyjnie, gdy weź­mie się pod uwagę jakże tragiczną, nie zawsze z su­biektywnych błędów i pomyłek wynikającą historię na­szego narodu, wymagającą ofiary życia niezliczonych rzesz, by trwać mogła narodowa zbiorowość.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)