MOCNA PODSTAWA

Mówił m. in. starożytny filozof gre­cki, Demokryt, iż „Nie powinien żyć ten, kto nie ma ani jednego prawdziwego przyjaciela”. Podobnie La Rochefoucauld pisał: „Prawdziwa przyjaźń nie zna za­wiści”, a Johann Wolfgang Goethe głosił: „Kto na świe­cie nie widzi swych przyjaciół, ten niewart, aby świat dowiedział się o nim”.Mocną ‘podstawę takich propozycji moralnych stano­wi zwłaszcza koncepcja, wedle której „naturalnym” stanem bytowania ludzkiego są wielorakie więzi między ludźmi, wspólnota działania, a na tym tle możliwość nie tylko werbalnego porozumiewania się, ale i soli­darnej współpracy, życzliwości, braterstwa. Koncepcja ta, pozwalając dostrzec wszystko, co ludzi w określo­nych warunkach historycznych dzieli, pozwala zarazem konstruować optymistyczną wizję życia jednostki w społecznej zbiorowości.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)