JEDNOSTKA I WSPÓLNOTA LUDZKA

Główny wątek rozważań na temat uczuć stanowić mogą związki między dwojgiem ludzi. Tak jednak, jak kwestii tej nie sposób oddzielić od ogólniejszych rozwią­zań filozoficznych — od koncepcji człowieka, uznawa­nych przezeń wartości, wizji świata społecznego i miej­sca w nim jednostki ludzkiej, jej szczęścia, wolności itp., a także od dyrektyw moralnych dotyczących po­stępowania człowieka — tak też nie można jej odgra­niczać od szerszych problemów uczuć i więzi między ludźmi. Sygnalizowaliśmy to zresztą już wcześniej, lo­kalizując kwestie miłości erotycznej na tle różrorodnych znaczeń pojęcia miłości odzwierciedlających różne stosunki między jednostką i innymi ludźmi.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)