JAWNIE FAŁSZYWE POGLĄDY

Są to poglądy jawnie fałszywe. We współczesnej bo­wiem międzynarodowej rywalizacji gospodarczo-kultu­rowej również chodzi o podstawy istnienia — ta rywa­lizacja jest formą walki o narodowe trwanie i rozwój. Dotrzymywanie kroku w tej rywalizacji to nie tylko uzyskiwanie określonych korzyści ekonomicznych, ale i utwierdzanie dobrego imienia narodu, jego moralne­go autorytetu. Realizm nakazuje liczyć się nie tylko z prawami, jakie we współczesnym świecie panują, ale i wpływać na stosunki w świecie. Wpływać zaś można jedynie wówczas, gdy się coś znaczy, gdy zajmuje się godną pozycję. Sukcesy w rywalizacji współczesnych krajów przynoszą oczywiście korzyści własnemu naro­dowi, ale stanowią również wkład w rozwój innych na­rodów, przyczyniają się do rozwoju współpracy między narodami. I takie są właśnie następstwa praktycznej troski o właściwe miejsce Polski we współczesnym świecie.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)