ISTOTNY ELEMENT POSTAWY

Istotnym elementem tej postawy jest zatem zdolność abstrahowania od intere­sów własnych i dążeń indywidualnych.W wielu koncepcjach etycznych linię rozwoju uczuć altruistycznych, począwszy od altruizmu macierzyń­skiego — graniczącego jeszcze z egoistyczną zachłan­nością — poprzez altruizm rodzinny do społecznego, czyli do życzliwości wobec każdego człowieka i wrażli­wości na wszelkie cierpienia, uznaje się za linię roz­woju stopnia uspołecznienia człowieka. Jednakże zwra­ca się zarazem uwagę, iż altruizm jest również produk­tem antagonistycznych stosunków społecznych. 2iasada ta rodzi się bowiem i ma sens w warunkach niezgod­ności interesów i celów jednostek ludzkich, w warun­kach, w których postawie naruszania dóbr innych ludzi na rzecz dobra własnego przeciwstawia się postawę rezygnacji z dobra własnego na rzecz innych.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)