GODNE MIEJSCE

Żadnego jednak, najbardziej nawet godnego miejsca, żadnego awansu i pozycji nie osiąga się raz na za­wsze — jednorazowym czy jednorazowo zorganizowa­nym wysiłkiem. Miejsce to należy stale potwierdzać i umacniać tworząc nowe wartości, dodając je nieustan­nie do wartości już uzyskanych. Żadne też uzyskane miejsce, osiągnięta pozycja nie może zadowalać raz na zawsze. Świat się rozwija, zmieniają się w nim układy. Stąd konieczność stałego wysiłku, by raz uzyskaną po­zycję utrzymać, a zwłaszcza, by uzyskiwać wyższe re­zultaty, wyższy autorytet i uznanie, by nie pozostać w tyle w trwającym wyścigu.W warunkach współczesnych jest tylko jeden sposób potwierdzania przez naród uzyskanego miejsca w świe­cie, podnoszenia swego znaczenia i autorytetu.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)