Kategoria: Menopauza.Środek życia

W MENOPAUZIE

W menopauzie i wkraczaniu w wiek średni często towarzyszą objawy natury emocjonalnej. Częściowo wynikają one z tego, że kobieta sama zaczyna dostrzegać zmia­ny zachodzące w swoim organizmie. To zupełnie naturalne i jak najbardziej zrozumiałe, że kobiety są wrażliwe natakie rady­kalne

EMOCJE A CYKL MENSTRUACYJNY

Najlepszym przykładem ilustrującym wpływ estrogenu na sferę przeżyć jest u kobiety cykl menstruacyjny, w czasie któ­rego wahania ilości estrogenu oraz progesteronu powodują wyraźne zmiany jej nastroju i samopoczucia.Prześledźmy więc teraz razem z „przeciętną” kobietą (zda­jąc sobie jednocześnie sprawę, że takiej

POCZĄTEK DRUGIEGO TYGODNIA

Na początku drugiego tygodnia poziom estrogenu prze­staje rosnąć i zaczyna się subtelna, lecz dostrzegalna przemiana. Dominuje wtedy łagodny, bardziej zrelaksowany i dojrzały sto­sunek do otoczenia. Kobieta jest życzliwa, kochająca, twórcza, niekiedy trochę kapryśna, ma czasem chęć „wąchać kwiatki”. Obecna wciąż

TRZECI I CZWARTY TYDZIEŃ

Trzeci tydzień oznacza pojawienie się w organizmie pro­gesteronu. Równolegle ma miejsce kolejny, lecz tym razem niewielki wzrost wytwarzania estrogenu. Oba te hormony, któ­rych poziom się podnosi, wywołują u kobiety stan nerwowości i zaniepokojenia. Staje się ona mniej życzliwa, nieco humorzas-

DENERWUJĄCE DROBIAZGI

W czwartym tygodniu opadający poziom hormonów powoduje to wzrost napięcia i wewnętrzne­go niepokoju. Nawet drobiazgi denerwują i wyprowadzają z równowagi. Kobieta jest przeświadczona, że nikt o nią nie dba, nikt w niczym nie pomoże. Czuje się jak w kleszczach –

GDY ZACZYNA SIĘ MIESIĄCZKA

Kiedy zaczyna się miesiączka, odczuwane dotychczas napięcie znika, a samopoczucie ulega poprawie. Kobieta znów staje się racjonalna, optymistycznie spogląda na świat, postrzegając wszystko w nowym świetle. Mąż i dzieci po­nownie są w centrum jej uwagi, znów są cudowni, mądrzy i

MENOPAUZA-PRZEDŁUŻONY STAN PRZEDMIESIĄCZKOWY

W ciągu czterdziestu lat życia, kiedy kobieta jest w wieku rozrodczym, jej osobowość do pewnego stopnia kształtuje się pod wpływem przebiegu cyklu miesiączkowego. Owe cykle dają sobie znać w okresie menopauzy. Można by sądzić, żeprzekwitanie jest jakby przedłużonym stanem przedmiesiączkowym.Nie powinno

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE- STRES

Musimy jednak być świadomi tego, że przyczyną fi­zycznej dolegliwości lub emocjonalnego cierpienia nie zaw­sze jest menopauza. Estrogen, rzecz jasna, odgrywa tu zasad­niczą rolę, lecz nasze życie nie zależy wyłącznie od hormo­nów. Kobieta w okresie klimakterium reaguje nie tylko na zmiany

WYCHOWYWANIE NASTOLETNICH DZIECI

Większość z tych wywołujących stres sytuacji jest bardziej dotkliwa dla kobiet, niż mężczyzn. Wynika to częściowo z tego, że kobiety mają silnie rozwinięty instynkt macierzyński i wrodzone skłonności do opiekowania się innymi, a częściowo z faktu, że w niejednej rodzinie

OPUSZCZONE GNIAZDO

 Dokuczająca jej huśtawka nastrojów wciąż koliduje z jeszcze większymi „humorami” nas­tolatka. Owe lata mogą być niezwykle stresujące i dodatkowo przyczyniać się do zaostrzenia fizycznych i emocjonalnych ob­jawów, które kobieta odczuwa. Opuszczone gniazdo. Tak zwane opuszczone gniazdo to kolejny stres wieku średniego,

TRUDNE DO ZROZUMIENIA

Trudno jest zrozumieć, jaki to stwarza stres, dopóki same­mu nie doświadcza się bólu i samotności, będących rezultatem „opuszczonego gniazda”. Jest to przeżycie nieco podobne do nostalgii i bardzo trudno sobie z nim poradzić. Dzieci – „bumerangi”. Czasem bywa tak – kiedy

ROZWÓD,SAMOTNE RODZICIELSTWO I PRACA POZA DOMEM

Rozwód i samotne rodzicielstwo. To kolejny i jakże nies­tety częsty powód do stresu, którym podlegają kobiety w śred­nim wieku. Musimy przy tym pamiętać, że stres związany z rozwodem zaczyna się o wiele wcześniej przed samą proce­durą prawną, a po jej