BIOLOGICZNE PODŁOŻE

Na biologicznym podłożu wieku, okresów ludzkiego życia, trwania i odchodzenia, powstają więc nieuchron­ne pytania, refleksje i wnioski dotyczące sensu ludzkie­go istnienia, wartości życia, znaczenia ludzkich wysił­ków. Jeden z tych wniosków tak wyrażał Leonardo da Vinci: „Starość ma mądrość za pokarm — pracuj tak w młodości, by starości twej nie brakło pożywienia”. Ale kształt tych pytań i treść pobudzanego przez nie namysłu nie wyrastają wprost z gleby biologicznej. Wszystkie bowiem sprawy towarzyszące zmianom w życiu biologicznym mają swe odniesienie w życiu spo­łecznym, w stosunkach społecznych i ich kulturowym wyrazie. Dopiero na tle tych społecznych stosunków i pod ich wpływem ‚bilansuje się ostatecznie suma ra­dości i cierpień, określony kształt zyskują sprawy ludz­kiej biologii, w tym także wieloaspektowe sprawy po­koleń i ich współżycia.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)