AKTYWNA POSTAWA CZŁOWIEKA

Na tym też polega aktywna posta­wa człowieka w tej dziedzinie oraz jego rola w kształ­towaniu własnej sylwetki moralnej. Od ludzi oczekuje­my zatem, by wyzwalali się spod wpływu panujących w danym środowisku nawyków ocenianych negatywnie z punktu widzenia określonych wartości moralnych. Nie usprawiedliwiamy wszak nietolerancji, egoizmu, aspo­łecznej postawy, braku życzliwości jakiegoś Człowieka dlatego, że w jego środowisku powszechne są tak .e posta­wy, że taka panuje tam atmosfera moralna. Tu właśnie oczekujemy niesubordynacji, buntu, sprzeciwu nadają­cego człowiekowi ludzkie oblicze i autentyzm. Uwidocz­nia się tu wpływ wielu środowisk, zróżnicowanych pod względem ideologicznym i kulturowym, na postawę jed­nostki, jej postępowanie zaś jest świadomą reakcją na różnorodne bodźce zewnętrzne.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest modzie i urodzie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących stylizacji i i urody. Bedę zamieszczała wpisy urodowo-modowe. Zapraszam do pozostania ze mną na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)